KNGU district Mid-West
Vul hier de titel in
RSS

Selecteer alles / deselecteer alles
Selecteer alles / deselecteer alles

Toon alleen uitslagen
Selecteer alles / deselecteer alles
Selecteer alles / deselecteer alles
Week
Districtskampioenschap NTS niveau D1 en D2
15-06-2019 t/m 15-06-2019 Turnen Dames Sloterweg 1043 T, Amsterdam SportXperience

Algemene Wedstrijdinformatie Districtskampioenschap NTS niveau D1 en D2

Organisatie: Werkgroep TDMN i.s.m. Olympia Ochten 

Contactpersoon Werkgroep TDMN: wg.td.mn.@midwest.kngu.nl t.a.v. Gerrie Papavoine

Wedstrijdleiding Werkgroep TDMN:

Hoofd wedstrijd jury: 

Scoreverwerking: 

Entreegelden: Alle leeftijden € 2,00

S.v.p. met gepast geld betalen. Er is geen pinautomaat aanwezig

 

DTC Acrobatische Gymnastiek, 2e plaatsingswedstrijd CDE-niveau
18-03-2017 Acrobatische Gymnastiek Spatterstraat 21, Wormer Sporthal de Spatter

INLEVERING WEDSTRIJDBLADEN

De wedstrijdbladen moeten 10 dagen voor de plaatsingswedstrijd binnen zijn.

2e plaatsingswedstrijd mailen wedstrijdbladen uiterlijk 8 maart 2017 23.59 uur

Mailen van de wedstrijdbladen in PDF naar E-mail: wedstrijdbladen.m-w@hotmail.com

De wedstrijdbladen als volgt aanleveren, wedstrijd nummer/ balans of dynamisch/ vereniging en eventueel de namen. Let op dat voordat je verzend alles op 1 pagina(A4) staat!

22 B         Longa                                      Mirjam /Charlotte  

22 D         Longa                                      Mirjam/Charlotte

83            Fraternitas                                Naomi/ Isis

Onvolledig ingevulde of onleesbare wedstrijdbladen zullen worden geretourneerd. Voor te laat inleveren wordt per wedstrijdblad 0,3 punt aftrek gegeven, door de juryvoorzitter.

Het is al geruime tijd niet meer mogelijk om wijzigingsbladen in te leveren vlak voor de wedstrijd.Het is volledig aan de discretie van de hoofdjury om alsnog kleine wijzigingen in de oefening toe te staan bij bijvoorbeeld blessures.Dit gaat in overleg met de juryvoorzitter en moeilijkheidsjury en wordt op de wedstrijddag zelf per geval voor aanvang van de wedstrijd bekeken.

Wedstrijdbladen die na PW 1 worden teruggegeven dienen door de trainers goed te worden bestudeerd. Alle wijzigingen die door de hoofdjury, juryvoorzitter of moeilijkheidsjury zijn aangegeven op het blad dienen de volgende wedstrijd op het dan in te leveren blad te zijn verwerkt. Komen dezelfde fouten weer terug in het nieuwe wedstrijdblad dan wordt er door de Hoofdjury 0,3 aftrek gegeven i.v.m. disrespect voor het nakijk- en corrigeerwerk van de jury.

 

WEDSTRIJDPASPOORTEN

Om deel te kunnen nemen aan KNGU-wedstrijden dient men in het bezit te zijn van een geldig wedstrijdpaspoort dat het hele wedstrijdseizoen geldig is. Tegen inlevering van het wedstrijdpaspoort wordt het wedstrijdnummer uitgereikt.

Voor C-D-E districtswedstrijden, landelijke A-B wedstrijden  en de (halve)  finale(s) zijn geldige wedstrijdpaspoorten ook verplicht !

Steekproefsgewijs worden paspoorten gecheckt met de teams waarvoor ze worden ingeleverd. Mochten de deelnemers/teams niet overeenkomen dan volgt diskwalificatie.

 

MUZIEK

De muziek voor de oefeningen moet 10 dagen (voor 8 maart 2017 23.59 uur) voor aanvang van het wedstrijdweekend digitaal worden verstuurd en alleen in mp3 formaat naar acromuziek.mw@hotmail.com

Er mag slechts één muziekje per bestand worden verstuurd en het bestand moet dezelfde bestandsnaam hebben als het wedstrijdblad. Muziek mag NIET in bulk (Wetransfer) of als WMA of WAV bestand worden aangeleverd. 

De trainer dient ten allen tijde een back-up mee te nemen naar de wedstrijd op stick of op CD en niet op een mobiele telefoon !

 

TRAINERS 

Per vereniging mogen niet meer dan twee trainers op de vloer aanwezig zijn. De hoofdtrainer dient in het bezit te zijn van een geldige licentie. Trainers en choreografen zijn als zodanig herkenbaar in trainingspakKinderen van trainers c.q. assistenten die geen deelnemer zijn aan de wedstrijd, zijn i.v.m. de veiligheid niet toegestaan op de wedstrijdvloer.

 

FOTOGRAFEREN EN VIDEO OPNAMES

Fotograferen en video-opnames maken tijdens de wedstrijd is toegestaan, mits er zonder flits gewerkt wordt en de maker niet direct naast de vloer staat. Ouders worden geacht vanaf de tribune te fotograferen/filmen en zijn niet toegestaan op of naast de wedstrijdvloer

Trainer of verenigingsgenootje mag filmen/fotograferen in de wedstrijdzaal als deze verenigingskleding draagt en niet direct naast de vloer staat.

 

WEDSTRIJD GEDEELTE

 • De inturnruimte is alleen bedoeld om in te turnen voordat je aan een wedstrijdblok begint.
 • Gymnasten mogen alleen onder begeleiding van een trainer/assistent inturnen.
 • De trainer is verantwoordelijk voor zijn/haar gymnasten, ook in de inturnruimte.
 • Tijdens de wedstrijden mogen alleen de deelnemers in dat blok in het wedstrijd gedeelte aanwezig zijn, met max. 2 trainers per vereniging. Zij blijven gedurende de oefening van de andere deelnemers op de banken zitten en mogen het wedstrijd gedeelte niet verlaten
 • Na je wedstrijdblok neem je plaats op de tribune of op de daarvoor bestemde stoelen in de wedstrijdhal.
 • Personen/kinderen die niet deelnemen aan de wedstrijd, mogen niet in de inturnruimte en op de wedstrijdvloer aanwezig zijn!
 • Trainers dienen in de clubkleding van de vereniging herkenbaar bij de vloer te staan tijdens het inturnen.
 • Ouders horen niet in een wedstrijdgedeelte van de zaal. Niet samen met de vereniging en ook niet samen met hun deelnemende kinderen. Voor ouders is er plaats op de tribune.
 • Ouders kunnen nooit bezwaar aan tekenen tegen de uitslag of behaalde cijfers van hun vereniging of eigen kinderen bij de wedstrijdleiding. Dit is alleen voorbehouden aan trainers conform de acrogymreglementen en algemene reglementen van de K.N.G.U.
 • Als er een vereniging deze regel overtreedt volgt een waarschuwing zonder sanctie. Bij herhaling, ongeacht in welk seizoen, volgt een waarschuwing met sanctie. Deze sanctie houdt in dat de desbetreffende vereniging (lees alle teams van die vereniging) wordt (worden) uitgesloten/geschorst van verdere deelname in dat seizoen én dat de in dat seizoen behaalde resultaten zullen worden ingetrokken. Landelijk zal hier richting de L.T.C. – AG ook melding van worden gemaakt. 

 

EXTRA BEPALINGEN

De entreegelden voor de wedstrijden bedragen:

€ 2,00 voor personen 5 t/m 12 jaar en € 3,00 voor personen 13 jaar en ouder

 

HANDIGE MAILADRESSEN EN LINKS

 

Wedstrijdzaken:    wedstrijdzaken.mw@hotmail.com

 

Juryzaken:           wedstrijdzaken.mw@hotmail.com of acrodtc.mw@hotmail.com

 

Penningmeester:   penningmeester.mw@hotmail.com

 

Wedstrijdbladen:   wedstrijdbladen.m-w@hotmail.com

 

Muziek in mp3:      acromuziek.mw@hotmail.com

 

Beste trainers en contactpersonen,

Bijgaand het blokschema en de juryindeling voor de 2e plaatsingswedstrijd.

Verdere afmeldingen mogen op de wedstrijddag zelf worden doorgegeven aan de wedstrijdleiding.

Wij wensen jullie allemaal een leuke en sportieve wedstrijd!

Tot zaterdag!

Namens de DTC Mid-West

Marleen & Amber

Ter info voor de juryleden W2: team 30 en 31 zijn verplaatst van baan 1 naar baan 2.Dit in verband met een wijziging en de hierbij behorende verschuiving in blokindeling. 

Datum Evenement Locatie Sport
 • Nijntje ambassadeur van het Beweegdiploma
 • jansen
 • psb
 • gk
 • Turnsupporter het eerste echte tijdschrift voor turnfans